Wij gebruiken cookies voor het verzamelen en analyseren van websitestatistieken. Klik je verder op deze site, dan ga je akkoord met het plaatsen en uitlezen van cookies.

Ecologisch bouwen

Ecologisch bouwen

Bij ecologisch bouwen wordt met name gekeken naar de ecologie (de wisselwerking tussen organismen en levensgemeenschappen en hun omgeving) van het bouwen en het materiaalgebruik. Daarbij spelen factoren een rol als de voorraad van de grondstof, de (mogelijke) gevolgen van de winning voor het milieu en mogelijkheden voor het terugbrengen van het materiaal in de natuurlijke kringloop.

Bij ecologisch bouwen wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen die op een milieuvriendelijke manier zijn geproduceerd volgens het Cradle to Cradle (C2C) principe.

Cradle to cradle is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen en duurzaam produceren. De letterlijke betekenis is 'van wieg tot wieg'. Met andere woorden: er is geen levenscyclus 'van de wieg tot het graf', maar na het eerste gebruik wordt een product opnieuw grondstof voor het volgende product.

Het principe, ontwikkeld door William McDonough en Michael Braungart, is ontleend aan ecosystemen. Bouwdelen kunnen na gebruik weer terugkeren in de biologische of technologische kringloop. Essentieel is dat materialen geen waarde verliezen tijdens hun hergebruik, zoals bij traditioneel hergebruik.

 

Tegenwoordig is duurzaamheid een populair en veel gebruikt begrip. Maar wat houdt het nu precies in?

De volgende definitie is geformuleerd door de World Commission on environment and Development van de Verenigde Naties in het rapport “Our Common future”: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun eigen behoeften te voorzien”

Kortom, duurzaamheid kijkt naar de huidige behoefte die de mensen op de aarde hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar komen.

Wij hebben dus een verantwoording naar volgende generaties hoe om te gaan met ons milieu.

Ons huidige traditionele economische systeem (lineaire economie) is in feite gebaseerd op het winnen van grondstoffen, het gebruik van artikelen die daaruit worden geproduceerd en tenslotte het afdanken/weggooien na gebruik. Dit systeem zal zo snel mogelijk moeten worden omgevormd naar een circulaire systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert.

Gelukkig is dit de laatste jaren een trend aan het worden en worden er al op verschillende fronten duurzame of C2C producten vervaardigd.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden van het toepassen van duurzame en/of ecologische producten bij het realiseren van uw houtskeletbouw woning.