Wij gebruiken cookies voor het verzamelen en analyseren van websitestatistieken. Klik je verder op deze site, dan ga je akkoord met het plaatsen en uitlezen van cookies.

Energieneutraal bouwen

Energieneutraal bouwen

De huidige EPC-norm gaat verdwijnen! Momenteel is in het bouwbesluit geregeld dat een woning aan een bepaald energieprestatiecoëfficiënt moet voldoen. Per 2015 is de norm EPC=0,4.

Per 2020 gaat EPC norm verdwijnen en hebben we te maken met de BENG norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw).

Het is dus verstandig om, indien uw budget het toelaat, nu al te bouwen volgens deze nieuwe norm. De komende drie jaar gaat er namelijk een versnelde verandering in de bouweisen plaatsvinden. Deze versnelling staat gelijk aan de veranderingen die we de afgelopen 20 tot 25 jaar hebben gehad.

Bij het duurzaam en energiezuinig ontwerpen van een woning zijn de drie stappen van de Trias Energetica de basisregels.

Deze drie stappen zijn:

  • Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm, goede isolatie van gevels en daken en luchtdicht bouwen.
  • Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel
  • Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming) of het beperken van leidinglengten van verwarmings- en ventilatiesystemen.

Energieneutrale woning

Een energieneutrale woning wekt minimaal net zoveel energie op als de woning gebruikt.

Bij het ontwerpen van uw woning zullen wij in overleg met u de gewenste energiezuinige maatregelen in het ontwerp verwerken. Onze insteek is om nu al rekening te houden met de eisen in de toekomst en uiteraard met uw budget.

De investeringen die u nu doet, verdient u weer terug omdat uw maandelijkse vaste lasten van uw energierekening drastisch omlaag gaan.

Helaas is het toepassen van hoge isolatiewaarden en luchtdicht bouwen alleen niet voldoende om een energieneutrale of bijna energieneutrale woning te realiseren. Daarvoor zijn ook installaties nodig. Denk daarbij aan WTW (warmteterugwin-ventilatiesysteem), warmtepomp, zonneboiler met zonnecollectoren, PV-panelen (zonnepanelen), etc.

De combinatie van een goed geïsoleerde woning en een uitgebalanceerde goed op elkaar afgestemde installatie zorgt voor een energieneutrale en comfortabele woning.

Het aanleggen van de installaties in uw woning vergt tegenwoordig heel wat kennis. Helaas is het onze ervaring dat lang niet alle installatiebedrijven op de hoogte zijn van de laatste technieken.

Wij kunnen u uitgebreid adviseren op dit gebied. U ontvangt een drietal opties hoe u een op elkaar afgestemde installaties in uw woning kan laten installeren. Deze opties worden onderbouwd met de investering (aankoopkosten) en het rendement op lange termijn (terug verdienmodel).

Energie neutrale woning en Bijna energie neutraal gebouw (BENG)

Energie neutrale woning

Kenmerk van een energieneutrale woning is dat de energie die gebruikt wordt in de woning, door de bewoners zelf duurzaam wordt opgewekt.

Het uitgangspunt binnen een energie neutrale woning is om de vraag naar energie, het energiegebruik, zo laag mogelijk te houden.

De benodigde energie kan zelf duurzaam worden opgewekt door gebruik te maken van bijvoorbeeld zonne-energie, wind energie, aardwarmte, etc.

Een energie neutralewoning heeft geen gasaansluiting maar maakt gebruik van alternatieve energie(warmte)bronnen. Wel is er een aansluiting op het stroomnet voor de periodes dat er zelf geen of te weinig stroom opgewekt kan worden. Dit wordt vaak gecompenseerd door de periodes dat er zelf (te) veel stroom geproduceerd wordt. Gemiddeld genomen moet er over een jaar gezien dus "nul op de meter" staan. 

Kenmerkend voor een energieneutrale woning zijn, net als voor een passief huis;

- Hoge isolatiewaarden (ook van het glas)

- Luchtdicht bouwen

- Installaties als warmte terug win systeem (WTW), zonnepanelen/-collectoren, warmtepomp, etc.

Bijna energie neutraal gebouw (BENG)

In Nederland wordt de energieprestatie voor bijna-energieneutrale gebouwen vastgelegd aan de hand van drie eisen:

- De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar; voor een woning vastgesteld op 25 kWh/m2.jr

- Het maximale primair energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar; voor een woning vastgesteld op 25 kWh/m2.jr

- Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten; voor een woning vastgesteld op 50%

 

Door dit soort maatregelen is de hele energiehuishouding binnen een woning een complexe zaak geworden. Het is belangrijk dat alles op elkaar is afgestemd en elkaar aanvult.

Finnlogs laat u graag adviseren door een onafhankelijke deskundige energieadviseur. Hij kan u een gedegen advies op maat geven, afgestemd op uw (gezins)situatie en uw Finnlogs woning.

Hierdoor doet u de juiste investering met het hoogste rendement en helpt u ook het milieu een handje. Een mooie win - win situatie toch?

Wat maakt een passiefhuis?

Een passiefhuis kenmerkt zich door een zeer hoogwaardig en aangenaam binnenklimaat en een extreem laag energieverbruik als gevolg van een zeer goede isolatie en het gebruik van de zon als natuurlijke warmtebron.

Om te beginnen wordt een passiefhuis dusdanig ontworpen dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke krachten van de zon.

Dat betekent grote lichtvlakken gericht op de zonzijde zonder belemmerende elementen. Ook de situering van het object op de beschikbare kavel speelt daarbij uiteraard een belangrijke rol.

 

Verder wordt de schil rond het object zeer goed geïsoleerd, zodat de warmte die wordt opgevangen, niet weg kan. Het goed dichten van de kieren (luchtdicht bouwen), denk aan ramen en deuren, is hierbij essentieel. Het gebruik van zogenaamd triple-glas in eventueel passief kozijnen voorkomt warmte-lekken.

De zorgvuldige isolatie maakt dat de warmte binnen niet kan ontsnappen en er nog maar weinig energie nodig is om de woning in de winter op temperatuur te houden. De zon en vanzelfsprekende warmtebronnen als de gebruikers van de woning en huishoudelijke apparaten zorgen voor bijna alle benodigde warmte.

Een aanvulling op deze manier van warmtewinning vormt een gebalanceerd ventilatiesysteem, de zogenaamde Warmteterugwin-installatie (WTW). Hiermee wordt voortdurend verse, door het systeem gefilterde ventilatielucht toegevoerd; in de winter warm en in de zomer koel.

Al met al levert dit een aangenaam binnenklimaat op.

 

Ramen open? Ja!

Het is een fabeltje dat de ramen in passiefhuizen niet open mogen of kunnen. Dit is wel degelijk het geval, maar daarmee beïnvloedt u als gebruiker wel het optimale klimaat in het object.